ACTIVITAT FÍSICA

i la qualitat de vida a la tercera edat

Els beneficis de la activitat física

Tenir cura del nostre cos i la nostra ment

Sempre s’ha observat una relació positiva entre l’activitat física i la salut. No va ser però fins als anys 70 quan es va començar aconsiderar aquesta activitat física com una via per promoure la salut,la prevenció, el tractament i la rehabilitació de les malalties.

Actualment hi ha molt interès a promoure aquesta salut entre les persones d’edat més avançada. S’ha observat una relació entre l’estil de vida que portem al llarg de la vida i la capacitat funcional i les aptituds que preservem quan arribem a la tercera edat. És important mantenir un estil de vida saludable durant la joventut i a mesura que ens fem grans, per poder gaudir d’una millor qualitat de vida al envellir.

Tot i això, independentment de l’estil de vida anterior, és fonamental promoure l’envelliment actiu. Realitzar activitat física, relacionar-nos amb grups socials, potenciar els sentiments d’autoeficàcia iautonomia, etc., són aspectes claus per preservar i cultivar una vida saludable un cop ens fem grans i prevenir malalties o aspectes relacionats amb el deteriorament cognitiu.

Beneficis fisiològics de la pràctica d’activitat física:

 • Millora del sistema cardiovascular
 • Millora del sistema respiratori
 • Millora del sistema múscul-esquelètic
 • Millora del sistema locomotor
 • Entre altres

Beneficis psicològics relacionats amb l’activitat física:

 • Atenció
 • Memòria
 • Raonament
 • Estabilitat emocional
 • Satisfacció
 • DDisminució de l’estrès
 • Efectes positius sobre la depressió, l’ansietat, etc.

Diversos estudis sobre l’activitat física i els seus beneficis sobre la salut, assenyalen que les persones grans que es mantenen actives tant fent exercici com participant en reunions socials refereixen una major satisfacció amb la seva vida que les persones grans amb una vida més sedentària i inactiva.

Maria Garreta, Psicóloga colegiada nº 21887

Referencias bibliográficas:
Barriopedro Moro, M. I., Eraña de Castro, I., & Mallol, L. (2001). Relación de la actividad física con la depresión y satisfacción con la vida en la terceraedad. Revista de psicología del deporte, 10(2), 0239-246.

ACTIVITAT FÍSICA:

A mesura que envellim ens costa més imaginar-nos realitzant activitat física / esport, tot iaixò, és important intentar mantenir-se actiu en la mesura del que és possible.

 • Sortir a caminar
 • Fer estiraments dediferents parts delcos
 • Rutines diàries peractivar diferentsmúsculs iarticulacions
 • Ballar
 • Nadar
 • Practicar algun esport

Cada persona ha d’adaptar les activitats a les seves capacitats i necessitats, prioritzant sempre la salut i el benestar.