APRENENTATGES

en la tercera edat

Com i perquè seguir aprenent?

Adaptabilitat i recursos

Les persones grans també tenen dret a tenir accés a la formació i educació continua. Numbrosos països fomenten la formació en la tercera edat, des de programes universitaris fins a cursos i tallers enfocats a aquesta etapa de la vida. El fet de que una persona es faci gran no hauria de significar que ja no pot aprendre.

Perquè promoure aprenentatges durant la tercera edat?

  • L’Estat i la societat han de ser promotors d’aquest dret a l’educació. Suprimir aquest dret pot portar a la marginació al col·lectiu de persones grans.
  • Les persones més grans necessiten una major adaptació als canvis i transformacions de la societat. Aquesta adaptació exigeix espais formatius tant formals (universitats, centres, etc.) com informals (la família, amics, comunitat, medis decomunicació, etc.)
  • Garanteix/Promociona la participació social de les persones grans, col·lectiu que cada cop serà més important per l’actual crescuda demogràfica.

Per tal de que això sigui possible s’ha de fer efectiu la creació d’espais de formació continua on les persones puguin accedir, i que aquesta sigui adequada per a les persones a la que va dirigida.

Aprendre sempre suma i millora l’experiència vital i la interrelació amb els altres. Si aconseguim potenciar aquests aprenentatges, també fomentem que les persones estiguin integrades i es puguin adaptar a la societat canviant en la que vivim.

Evitem la marginació de col·lectius i fomentem entre tots una educació plena i extensiva a tot el cicle vital.

Maria Garreta, Psicóloga colegiada nº 21887

POSSIBILITATS FORMATIVES

  • Universitats: Les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran apropen els coneixements universitaris a un col·lectiu de persones amb edats compreses entre els 60 i els 97 anys. S’imparteixen seminaris i conferències amb rigor acadèmic sobre qualsevol tipus de temàtica que contribueixi a la formació de les persones que hi participen.
  • Escoles d’adults: Imparteixen diferents formacions per enriquir coneixements i desenvolupar capacitats. A partir dels 18 anys, ofereixen formacions en llengües, informàtica, entre d’altres.
  • Centres Cívics: Espais on s’organitzen tallers, formacions i tota mena d’activitats, per a totes les edats, promou la xarxa amb la comunitat i la integració a grups de persones amb interessos similars.