ARTTERÀPIA

Intervenció amb persones grans

QUÈ ÉS L’ARTTERÀPIA?

Mecanismes d’acció de l’artteràpia

L’etapa de la vellesa on l’adult comença a fer-se més gran, comencem a notar un deteriorament de certs aspectes que ens han acompanyat des de la joventut. El nostre cos no respon igual, la nostra ment tampoc i comença una etapa d’adaptació.

L’artteràpia ofereix la possibilitat de connectar amb aquest cos (en ocasions deteriorat) gaudint de l’activitat, i al mateix temps afavoreix la connexió amb emocions positives reconnectant a la persona amb el sentit d’estarviu (Bérmudez, 2019).

És una teràpia que ens manté en una posició activa, norebem un tractament com a ésser passiu, sinó que la pròpia teràpia reclama la nostra participació activa, pintant, creant, imaginant i participant en el grup.

S’ha observat que l’artteràpia en intervenció comunitària ajuda a mantenir i crear relacions interpersonals, promou la socialització i fomenta la integració en el grup i/ocomunitat. Combatent així alguns grans mals d’aquesta etapa com són la soledat, la pèrdua de relacions, el dol, el deteriorament físic i/o cognitiu, entre altres.

L’artteràpia pot afavorir a tenir una actitud creativa durant l’envelliment i enfront a la mort, disminuint les vivències de tristesa i depressió (Dumas i Aranguren, 2013).

Maria Garreta, Psicóloga colegiada nº 21887

Referencias bibliográficas:
– Bermúdez Castro, Marge A. “Arteterapia y adulto mayor.” Metas enferm (2019): 28-32.
– Dumas, M., & Aranguren, M. (2013). Beneficios del arteterapia sobre la salud mental. In V Congreso Internacional de Investigación y PrácticaProfesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.

BENEFICIS DE L’ARTTERÀPIA

El procés de creació d’imatges mitjançant l’artteràpia és molt important. Constitueixun eficaç medi de comunicació no verbali és un agent de canvi i desenvolupament personal.

S’han observat millores inclús amb gent que pateix malalties greus. Persones que es trobena l’etapa de la tercera edat i que pateixen Alzheimer, demència, etc., també se’n poden beneficiar. Aquest caràcter no verbal de l’artteràpiala fa especialment adient per aquestes persones.