L’AUTOESTIMA

i la seva influència en la majoria d’aspectes de la nostra vida

Confiem en les nostres capacitats

Una necessitat humana.

Què és l’autoestima? Tinc jo autoestima? Em sé valorar? Confio en les meves capacitats? M’estimo a mi mateix, amb les meves virtut si les meves carències? Totes són preguntes que ens podem arribara fer al llarg de la vida i no sempre trobem la resposta. Una autoestima saludable és aquella que ens aporta benestar, ens faconfiar en la nostra capacitat de pensar i que ens ajuda a afrontar els reptes que se’ns presenten a la vida. Aquella que ens reafirma en el nostre dret a ser feliços.

L’autoestima té un efecte sobre les nostres accions i viceversa. Si gaudim d’una autoestima saludable serà més probable que afrontem les dificultats que ens anem trobant i persistim en l’esforç per superar-les. L’autoestima juga un paper actiu en la majoria de les nostres experiències.

L’autoestima saludable es correlaciona amb la racionalitat, el realisme, la intuïció, la creativitat, la independència, la flexibilitat, i la capacitat d’acceptar els canvis, així com el desig d’admetre i corregir els errors i la benevolència i disposició a cooperar.(Branden, 1995).

És possible que no ens sentim identificats amb tots aquests atributs i/o característiques, però l’autoestima és quelcom innaten l’ésser humà i tots podem treballar sobre aspectes que afectena la nostra autoestima i d’aquesta manera anar construint una autoestima més saludable, on aprenguem a valorar-nos més.

Sovint confonem una alta autoestima amb actituds com la supèrbia, l’arrogància, que de fet, només denoten una baixa autoestima. El benestar de les persones amb una auto estimasaludable no ve donat per sentir-se millor que els demés, si no pervalorar-se tal com són ells mateixos.

L’autoestima segons Nathaniel Branden, té dos components quees relacionen entre si:

– L’eficàcia personal que significa la confiança en el funcionamentde la meva ment, en la capacitat per pensar i entendre, aprendre,escollir i prendre decisions amb confiança en un mateix.

– El respecte a un mateix que significa la reafirmació de la vàlua personal, l’actitud positiva cap al dret a viure i ser feliç. El confortde reafirmar els meus pensaments, els meus desitjos i les meves necessitats.

Maria Garreta, Psicóloga colegiada nº 21887

ELS SIS PILARS DE L’AUTOESTIMA
(BRANDEN, 1995)

  • La pràctica de viure conscientment.
  • La pràctica d’acceptar-se a un mateix.
  • La pràctica d’assumir la responsabilitat d’un mateix.
  • La pràctica de l’auto-afirmació.
  • La pràctica de viure amb propòsit.
  • La pràctica de la integritat personal.

Segons l’autor, l’autoestima és una conseqüència i per tantno es pot incidir directament sobre ella, serà mitjançant el treball (les pràctiques) sobre allò que té efecte sobre l’autoestima de les persones, com podrem construir aquesta autoestima saludable. Practiquem en el nostre dia a dia i amb les persones que ensenvolten, per així anar integrant els canvis relacionats amb les pràctiques sobre l’autoestima.