[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Notícies archivos | Esim Cuidadores

EL DOLOR

EL DOLOR Un símptoma present Com podem gestionar eldolor? Avaluació i tractament El dolor és un símptoma present en la vida de moltes persones. Quan el dolor apareix en el dia a dia de les persones, així com el fet de que en ocasions hi ha un infratractament [...]

EDUCACIÓ EMOCIONAL

EDUCACIÓ EMOCIONAL Aprendre a regular i gestionar les nostres emocions Regulació emocional Coneixem les nostres emocions? L'educació emocional tindria que ser un aspecte clau en l'aprenentatge de qualsevol persona. La seva finalitat és el desenvolupament de competències emocionals que contribueixin a un major benestar personal i social. Ens [...]

L’EMPODERAMENT

L'EMPODERAMENT a la tercera edad Què és l'empoderament? Les persones grans es senten empoderades? La paraula empoderament és una traducció de la paraula anglesa empowerment. El verb to empower significa autoritzari habilitar. La paraula empowerment va sorgir com aneologisme utilitzat per fer referència a grups socials que volien [...]

RESILIÈNCIA

RESILIÈNCIA i l'adaptació psicosocial Què entenem per resiliència? Factors de risc i factors protectors Tothom ha sentit a parlar algun cop del concepte de resiliència. En els últims anys aquest concepte ha anat guanyant pes en el àmbit de la salut i s'ha estès a altres camps com [...]

L’ESPERANÇA

L'ESPERANÇA UN FACTOR IMPORTANT PER LA VIDA QUÈ ÉS L'ESPERANÇA? Com ens ajuda a enfocar el futur? Les persones necessitem confiar en el futur. Diferents autors han descrit el concepte d'esperança. Snyder i altres, van desenvolupar la teoria de l'esperança al 1991 dins de la corrent de la [...]

L’AUTOESTIMA

L'AUTOESTIMA i la seva influència en la majoria d'aspectes de la nostra vida Confiem en les nostres capacitats Una necessitat humana. Què és l'autoestima? Tinc jo autoestima? Em sé valorar? Confio en les meves capacitats? M'estimo a mi mateix, amb les meves virtut si les meves carències? Totes [...]

Go to Top