Els nostres clients són

Ancianos con problemática
  • Gent gran amb alguna problemàtica.
  • Gent gran amb edat avançada.
  • Persones amb diferents patologies.
  • Persones que han sofert algun accident.
  • Persones amb lesions medul·lars.
  • Persones que han sofert accidents vasculars.
  • Persones amb Alzheimer i altres demències.
  • Persones amb malalties terminals.
  • Persones amb discapacitats psíquiques.
  • Cura de nens.
Contacta amb nosaltres