LA CALOR

Efectes sobre la salut

La calor i les seves conseqüències

Com afecta a les persones més grans

Les persones majors de 65 anys són més propenses a patir les conseqüències de la calor. Cada cop les condicions meteorològiques són més extremes i tenim estius més calorosos, onades de calor, etc.

Les persones grans són més vulnerables a la calor degut a diferents factors:

  • Disfunció en el sistema de termoregulació. el seu sistema reacciona més tard als canvis de temperatura.
  • Risc de deshidratació, en general, l’organisme no és conscient de la pèrdua de líquids i no tenen tanta sensació de set, tambépot ser que es vegi disminuïda la capacitat d’ingerir líquids.
  • Presència de malalties, augmenta el risc a patir els efectes dela calor en aquestes malalties preexistents.

Els principals efectes de la calor són: Esgotament, insolació,deshidratació, entre altres i poden provocar un augment en leshospitalitzacions i la mortalitat sobre tot dels grups de major risccom són les persones majors de 65 anys.

Les principals causes de mortalitat relacionades amb les ona desde calor són causes respiratòries o cardiovasculars.

La edat de les persones, les malalties preexistents, la disminució de la autonomia i mobilitat, les malalties mentals, l’aïllament social, són factors que augmenten el risc a patir conseqüències de salut derivades de la calor.

Aquestes condicions descrites molts cops formen part de la vida de les persones més grans i és aquí on hem de posar especial atenció per tal de que es pugui tenir cura d’elles, i que l’estiu i la calor no acabin sent un factor perjudicial per la seva salut.

Maria Garreta, Psicóloga colegiada nº 21887

RECOMANACIONS:

  • Beure de forma abundant. Procurar que la principal beguda sigui aigua.
  • Dieta més lleugera.
  • Evitar el consum d’alcohol, ja que pot inhibir el centre termoregulador, afavorint la deshidratació.
  • Roba i calçat adequats.
  • Evitar fer exercici a les hores de màxima calor.
  • Visitar a les persones grans del nostre entorn, per tenir cura d’ells/es i evitar l’aïllament.