L’EMPODERAMENT

a la tercera edad

Què és l’empoderament?

Les persones grans es senten empoderades?

La paraula empoderament és una traducció de la paraula anglesa empowerment. El verb to empower significa autoritzari habilitar. La paraula empowerment va sorgir com aneologisme utilitzat per fer referència a grups socials que volien assumir poder i control sobre les seves decisions.

L’etapa de la vellesa és una etapa molts cops marcada per aquesta falta de llibertat, poder i control sobre les decisions que pren un mateix. La mirada social cap a la vellesa ha canviat. En el passat la gent gran rebia una mirada de respecte, admiració, i fins i tot de poder. Avui en dia aquesta mirada ha canviat, sent una mirada més biològica centrada en la pèrdua de capacitats associada a l’envelliment.

L’empoderament és clau per millorar el benestar i la qualitat de vida en la vellesa. Es caracteritza per un increment de l’autonomia, que com ja sabem molts cops es veu disminuïda quan les persones es fan grans, i de l’autoconcepte, importanta l’hora de desenvolupar un rol dins la societat.

Podem ajudar a que les persones grans s’empoderin, sentin que poden seguir prenent decisions, que la seva opinió importa. Ajudem a preservar l’autonomia en la mesura del possible, que tots sabem que és vital perquè una persona essenti independent, I ajudem a que les persones grans conservin el seu autoconcepte i cuidin la seva autoestima, pertal de seguir sentint-se partícips de la seva vida i d’allò que els envolta.

La formació de xarxes, la participació en diverses organitzacions i la integració comunitària, tenen una estreta relació amb els processos d’empoderament de les persones grans. Aquesta participació augmenta la possibilitat de resoldre problemes que els involucren, de prendre decisions i de millorar les seves condicions de vida (Iacub i altres, 2010).

Maria Garreta, Psicóloga colegiada nº 21887

Referències bibliogràfiques:
Iacub, Ricardo, & Arias, Claudia Josefina (2010). El empoderamiento en la vejez. Journal of Behavior, Health & Social Issues, 2(2),25-32. ISSN: 2007-0780.Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2822/282221720003

CLAUS DEL’EMPODERAMENT:

És important reconèixer l’autonomia i l’autoconcepte com aeixos del procés d’empoderament de les persones grans.

Hem de lluitar contraels mites de la dependència associats a aquesta etapa, ja que són aquests prejudicis i estereotips els que influeixen negativament en el procés d’envelliment de les persones iminen progressivament la concepció que les persones grans tenen sobre si mateixes i les seves capacitats.