L’ENVELLIMENT

Un procés natural

L’acceptació de fer-se gran

Una de cada deu persones en l’actualitat té 60anys o més.

L’envelliment és una part del procés natural de la vida. Tot i serun fenomen conegut per tots, és difícil d’acceptar com una realitat innata de l’ésser humà. La cultura occidental persegueix un ideal de joventut eterna que tots sabem que és impossible. No acceptem els canvis que esdevenen amb el pas dels anys, i això provoca por i rebuig cap a la idea d’envellir. El concepte d’envelliment és únic, cada persona decideix com viure aquesta etapa, si des de la perspectiva de la malaltia i el deteriorament o des de la perspectiva de la salut.

Es considera que l’envelliment és un procés dinàmic, multifactorial i inherent a tots els éssers humans. També es defineix com un procés continu, universal i irreversible que determina una pèrdua de la capacitat d’adaptació de forma progressiva, així mateix és un fenomen altament variable, que està influenciat per diversos factors relacionats amb el context biològic, històric i social del desenvolupament humà.

Per què ens fa tanta por envellir? Quina mirada hem tingut sobre aquest procés? Tot són pèrdues quan ens fem grans? Com ja hemcomentat, al ser un procés multifactorial, vol dir que hi estan implicats múltiples factors. Un d’ells és l’autopercepció de salut. Una bona autopercepció de salut contribuirà a poder gaudir d’una major qualitat de vida durant la vellesa. Aquesta autopercepció de salut no només depèn de factors biològics, sinó també de l’entorn que tingui la persona, les experiències viscudes, la salut mental, el manteniment de l’autonomia i la independència, entre altres.

Un dels factors que s’ha vist més important, per un bonenvelliment, és el manteniment d’una xarxa social i el fet desentir-se recolzats, cuidats, valorats i estimats. Les personesgrans que estan satisfetes amb aquest entorn social mostren una major autopercepció de salut.
En canvi, la disminució de recursos socials, l’aïllament social, la dependència i la vulnerabilitat a situacions d’estrès, són factors que poden augmentar el risc de l’aparició de malalties físiques i psicològiques.

Maria Garreta, Psicóloga colegiada nº 21887

Referencias bibliográficas:
Garc F. Autopercepción de Salud y Envejecimiento. Ciencia e Innovación en Salud [Internet]. 2013Jun.20 [cited 2021Mar.13
Alvarado García, A. M., & Salazar Maya, Á. M. (2014). Análisis del concepto de envejecimiento. Gerokomos, 25(2), 57-62.

CUIDEM EL PROCÉS

Si intentem acceptar aquest procés com a quelcom natural, podrem començar acentrar-nos en allò que és important.

  • Intentar cuidar-se perno contraure malalties.
  • Fer activitat física i mental.
  • Estar compromès amb la vida.
  • Mantenir relacions interpersonals.
  • Participar en activitats significatives.
  • Estil de vida saludable.
  • Prevenció per la salut.
  • Participar en aspectes socials, econòmics, culturals, etc.
  • Independència.
  • Autonomia.

No menyspreem aquesta fase de la vida, donem valor a l’envelliment i contribuïm perquè es mantingui la qualitat de vida.