LA QUALITAT DE VIDA

en l’etapa de la vellesa

Quins factors intervenen?

Concepte multidimensional

La Organització Mundial de la Salut descriu la qualitat de vida principalment des d’un punt de vista subjectiu, destacant la percepció de les persones sobre diversos ámbits de la seva vida, on s’hi pot destacar la importància del context social, cultural i del sistema de valors que cada persona experimentaen la seva vida quotidiana, respecte les seves fites, expectatives, normes i preocupacions.

La qualitat de vida consta de diferents ingredients, així com en la vida múltiples factors hi participen. Els estudis en aquest camp en la vellesa han anat augmentant al llarg dels anys, ja que com sabem és una etapa important de la vida, on sovint la qualitat de vida es veu modificada o es té la percepció de que empitjora.

És important tenir en compte els diversos factors: grau d’autonomia que experimenta la persona, interaccions i xarxa social, condicions econòmiques, habitatge i entorn, activitats recreatives i d’oci, relació amb les persones cuidadores, capacitat de prendre decisions durant el dia a dia i en la etapa final de la vida, així com aspectes biomèdics, que fins ara havien sigut els únics que s’acostumaven a valorar a l’hora d’estudiar la qualitat de vida en la tercera edat.

Aquest caràcter multidimensional que té la qualitat de vida, també es veu afectat pel context social i cultural. El concepte de la vellesa y la qualitat de vida s’enfoca de manera diferent en cada societat, cultura, país.

En aquest procés dinàmic que és la resiliència, hi partici penfactors de risc i factors de protecció. Els factors de risc són el conjunt de variables individuals, familiars i/o mediambientals que pel fet d’estar presents increment la probabilitat d’una adaptació negativa, amb problemes emocionals, conductuals o de salut. Els factors protectors, són aquells que modifiquen, milloren o alteren la resposta d’una persona a algun perill quela predisposa a una adaptació negativa.

Contribuir a que es mantinguin tots aquests factors que hi intervenen, ajudarà a que les persones grans que ens rodegen puguin experimentar un major grau de qualitat de vida. Es important no centrar-nos només en els aspectes mèdics, si nocuidar la salut mental, així com social de les persones. Fomentar l’autonomia, les relacions socials, la llibertat de decisió, entre d’altres és clau per tal de preservar el benestar de les persones.

Maria Garreta, Psicóloga colegiada nº 21887

Referències bibliogràfiques:
Osorio, P., Torrejón, M., & Vogel, N. (2008). Aproximación a un concepto de calidad de vida en la vejez. Escuchando a las personas mayores. Revista dePsicología, 17(1), Pág. 101-108. doi:10.5354/0719-0581.2008.17144.

DIMENSIONS DE LAQUALITAT DE VIDA

 • Benestar
 • Solidaritat
 • Autonomia
 • Vida espiritual
 • Viudetat
 • Oci
 • Futur
 • Economia
 • Treball
 • Salut
 • Habitatge
 • Entorn físic
 • Cultura
 • Gènere
 • Entorn social
 • Participació