LAS RELACIONES SOCIALES

i la vellesa

La importància de les relacions interpersonals

Fomentem que les persones grans segueixin relacionant-se.

Al llarg del cicle vital les persones experimentem canvis en les nostres vides, com poden ser la jubilació, canvis en les relacions amb altres i/o canvis en nosaltres mateixos (físics, cognitius, emocionals…). Això sovint pot comportar que el món on influïm i ens relacionem es vagi fent més petit a mesura que ens fem grans i la nostra xarxa social es vagi reduint. Les persones d’edat més avançada mostren un major risc d’aïllament social i soledat.

Les relacions interpersonals tenen un efecte directe en el benestar de les persones. Som éssers socials i per tant, tenim la necessitat de relacionar-nos entre nosaltres. Sovint les relacions interpersonals de les persones grans es veuen reduïdes al nucli familiar. Tot i que s’ha observat que la interacció amb la família més propera reporta benestar, ja que es generen emocions d’estima i recolzament, també és molt important fomentar les relacions amb els iguals, amb persones de la mateixa edat, més enllà de la família.

L’aïllament no desitjat s’ha observat que està relacionat amb un pitjor estat de salut i pot estar relacionat amb la depressió, deteriorament cognitiu, etc., de les persones grans.

Ajudem a trencar amb aquesta soledat no desitjada, i facilitem les relacions socials de les persones grans que ens envolten. Sigui potenciant les trobades familiars, com també trobant espais on la persona es pugui relacionar amb altra gent gran.

Per altra banda, també és important que la persona segueixi sentint-se part de la comunitat, tenint un paper actiu en la societat. Aquest sentiment de pertinença contribueix a tenir una millor autoestima, ja que fa que la persona es pugui sentir útil i que encara és capaç d’aportar.

Gaudim d’estar amb els demés, aprenem i compartim. Tinguem l’edat que tinguem, ningú ha de sentir-se sol, femnos companyia i ajudem a aquelles persones grans del nostre voltant a gaudir d’una vida social plena i sana.

Maria Garreta, Psicòloga colegiada nº 21887

ESPAIS SOCIALS:

Aquests espais han de ser llocs on la persona gran es senti còmode, pugui establir relacions de confiança i gaudeixi de compartir experiències amb altres persones. Així com espais on reunir-se amb amics, coneguts, familiars i fomentar les relacions amb els éssers estimats.

El context sanitari actual però, no permet gaudir de les relacions socials com es podia fer fins ara, actualment s’han de seguir les recomanacions sanitàries.

Tot i això, la soledat de la gent gran no és quelcom que ha aparegut amb la Covid-19, si no que ja venia succeint des d’abans de la pandèmia. Hem de treballar tots junts per procurar aquests espais i moments de relació amb les persones grans.