ESIM CUIDADORES S.L  va començar amb aquesta activitat l’any 2006.

nosotros

El nostre objectiu

Aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients, oferint la màxima qualitat amb un preu just.

Equip Humà

ESIM CUIDADORES, està format per personal, que contínuament s’està formant. També programem el nostre temps per compartir diferents experiències i vivències per poder realitzar un servei més fàcil i poder obtenir una satisfacció major dels nostres clients.

MODEL DE GESTIÓ

 • Compromís per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients i aconseguir els objectius plantejats en cada cas.
 • Seguiment de cada cas, visitant al client i comunicant-nos amb ell en el temps estipulat.
 • Recursos Humans amb formació continuada per al nostre personal, motivant-lo i reconeixent les seves qualitats i especialitzacions.
 • Control de qualitat i proposta de millores.
 • Promoció de l’Ocupació Local.
 • Recerca i desenvolupament tècnic i tecnològic.
 • Responsabilitat amb el medi ambient.
 • Compliment de totes les responsabilitats legals i fiscals, a més de les següents, com ara: protecció de dades, riscos laborals, assegurances de responsabilitat civil, etc.
 • Col·laborem amb diferents entitats específiques i de formació.
gestión

COORDINACIONS / REUNIONS

Els pilars en els quals es recolza la coordinació són: la comunicació interna, l’organització de l’equip tècnic i la comunicació entre responsables/supervisors i auxiliars d’ajuda a domicili.

Les reunions de coordinació serveixen per a la supervisió del funcionament del servei i el plantejament dels canvis necessaris per a la prestació efectiva, en funció de les necessitats de l’usuari: ajustos en els horaris, modificacions de serveis i tasques, etc.

La informació d’incidències sorgides és fluida, ja que diàriament es transmeten als responsables, agilitzant enormement els processos.

Des d’ESIM CUIDADORES es valora amb molta importància la realització de reunions amb els responsables de serveis, ja que aquestes donen molta més qualitat al servei. Es considera que normalment estan dotades d’informació molt semblant a la del contacte diari, com el que puguin tenir les auxiliars de geriatria. En aquestes reunions es procedeix a: l’intercanvi de documentació, ampliacions i reduccions d’horaris, cancel·lacions per millores de l’usuari, casos nous, comentari d’incidències si sorgeixen en els serveis de més rellevància, intercanvi d’opinió sobre els serveis, etc.

Tipus de coordinacions de seguiment (reunions) amb les auxiliars d’ajuda a domicili que presten els serveis:

 • Visites: El coordinador o responsable, a més d’observar el desenvolupament de l’usuari i del servei, també veu “in situ” les tasques que realitza l’auxiliar, per aclarir dubtes o matisar instruccions de treball, si ho considera oportú.
 • Reunions: Tenim una reunió trimestral entre l’equip de coordinació i el grup d’auxiliars on es resolen possibles dubtes i es reforcen els protocols de treball.
 • Reunió mensual individual: Una vegada al mes, les auxiliars d’ajuda a domicili van a l’oficina per recollir documentació (nòmines, horaris, etc.). Aquesta ocasió s’aprofita per tenir una reunió de coordinació amb la responsable de serveis d’Esim Cuidadores. També, es comenten qüestions relatives als casos que atén l’auxiliar d’ajuda a domicili (detecció de noves necessitats, repàs de tasques realitzada en domicilis, repàs de protocols de treball, etc.).

ESIM CUIDADORES S.L. ofereix tots els serveis i consells que pugui necessitar qualsevol persona d’avançada edat, indistintament de la seva situació o estat.

SERVEIS