La nostra visió

visión

La nostra visió és la de solucionar problemes esdevinguts per la durada de l’esperança de vida.

Segons les estadístiques que hi ha, i tenint en compte els canvis d’hàbits socials, aquest problema serà difícil de solucionar-lo totalment per l’administració. Per aquest motiu, hem de treballar en aquesta direcció, per aconseguir que, al final de les nostres vides, tinguem una qualitat de vida millor, i més fàcil.