Els nostres principals serveis són:

Tasques d’Atenció Personal

 • Higiene personal, incloent-hi: canvi de roba, rentat del cabell i tot allò que requereixi la higiene habitual, suport o atenció en el bany.
 • Atenció especialitzada al manteniment de la higiene personal per a enllitats i incontinents, a fi d’evitar la formació d’úlceres.
 • Ajuda de suport a la mobilització, tant dins del domicili com en l’exterior.
 • Control i seguiment de la ingesta de medicaments prescrits.
 • Ajuda en aixecaments del llit i posades en el llit.
 • Acompanyament a visites terapèutiques o a serveis de caràcter prioritari per a la qualitat de vida de l’usuari.
 • Acompanyament a l’usuari per a la participació en activitats culturals, d’oci i temps lliure.
 • Recollida i gestió de receptes i documents relacionats amb la vida diària de l’usuari.
 • Recollida i gestió de receptes i documents relacionats amb la vida diària de l’usuari.
 • Unes altres no especificades amb relació a l’anterior.
servicios acompañamiento
servicios acompañamiento

Tasques generals d’atenció en la llar
(Tasques Domèstiques):

 • Neteja de la llar: tant puntual com de manteniment (vidres, rajoles, cortines, llums…).
 • Rentar, planxar i repassar roba.
 • Realització de compres domèstiques.
 • Cuinat d’aliments.
 • Col·laboració en la reparació d’utensilis domèstics o d’ús personal, que es presentin de manera imprevista, i també la col·locació d’objectes ornamentals quan l’usuari, per la seva limitació, no pugui resoldre i no sigui necessària la intervenció d’un especialista.
 • Trasllat del menjar preparat a casa de l’usuari.

Tasques de suport familiar:

 • Atenció a la infància en unitats familiars amb dificultats especials, suport en tasques d’atenció a menors, pautes d’higiene i alimentació, control d’assistència escolar i altres suports amb l’objectiu de fomentar el seu desenvolupament i autonomia personal.
apoyo familiar
comida

Servei de menjars a domicili:

L’objectiu d’aquest servei és facilitar la realització de menjar complets i adequats, tot des del punt de vista nutricional de la gent gran que tenen dificultats per a cobrir la necessitat bàsica d’alimentació per incapacitat física o psíquica per a la seva elaboració per falta de suport familiar.

Els objectius d’aquest servei són:

 • Proporcionar una dieta nutricional correcta.
 • Mantenir uns hàbits alimentaris adequats a l’estat de salut global de la persona, proporcionant una dieta equilibrada i prescrita mèdicament, adequada a les afeccions que sofreixi l’usuari.
 • Evitar riscos d’accidents que puguin sorgir quan l’usuari hagi de fer les tasques relacionades amb la preparació del menjar, com pot ser la realització de la compra, el contacte amb el foc, el gas…, tenint en compte les circumstàncies específiques de la deterioració física, psíquic, invalidesa o dependència pròpies de cada usuari.
 • Disminuir el risc de contraure malalties i manca que solen passar desapercebudes, però que minven en la salut i disminueixen en la salut.
 • Promoure l’autonomia personal amb la finalitat de facilitar la integració en la vida familiar i comunitària.
 • Potenciar la permanència en el domicili de les persones que utilitzin aquest tipus de prestació.

Serveis Diumenges i Festius:

Aquests serveis es presten a usuaris que requereixin atenció personal, principalment a persones enllitades o persones que necessitin suport en les activitats de la vida diària i quan les seves necessitats no puguin ser cobertes per familiars.

domingos festivos
servicio 24 horas

Telèfon 24 hores:

ESIM CUIDADORES disposa d’un telèfon mòbil al qual es desvien les trucades rebudes en l’oficina, fora de l’horari laboral, per la qual cosa totes les crides són ateses les 24 hores del dia.

S’ofereix atenció continuada els 365 dies de l’any, davant de possibles incidències que puguin sorgir i per al correcte funcionament del servei.

Entrenamiento personal y quiromasaje

El deporte mejora la calidad de vida y en la tercera edad es imprescindible.

En Esim Cuidadores ofrecemos entrenamiento personal a domicilio. Mantenimiento de la fuerza muscular y la movilidad. Ofrecemos servicio de quiromasaje que ayuda a aliviar los dolores musculares , espalda, brazos y piernas.

Manera de realitzar els nostres serveis

Serveis complets i integrals per a cobrir les necessitats, cures i atencions que qualsevol persona dependent pugui tenir, de manera temporal o crònica.

Diferenciem els següents serveis que puguin prestar-se de manera individual o combinada, amb els quals garantim una atenció integral.

Fem una visita prèvia, personalitzada, GRATUÏTA I SENSE COMPROMÍS, a casa del client per a avaluar les seves necessitats i els diferents problemes existents, així coneixem el seu entorn, les seves prioritats i podem proporcionar-li el perfil més idoni per a cobrir totes les seves necessitats de la millor manera.

Els nostres serveis són realitzats per auxiliars de geriatria, que a més tenen formació i experiència en la realització de tasques domèstiques.

Tenim encarregats per zones, les tasques principals de les quals consisteixen a supervisar el servei per a verificar que aquest compleixi amb els objectius de qualitat. També confeccionen el protocol, específic per a cada cas, amb l’objectiu d’avaluar el seguiment del pacient.

Serveis especials d’atenció a domicili

Els nostres objectius principals en atenció a domicili són:

Aconseguir el màxim benestar possible a les persones que amb el nostre assessorament i suport puguin mantenir l’autonomia personal, oferint la màxima seguretat a la casa seva i al carrer.

Els nostres objectius sempre s’encaminen a donar el millor servei possible als nostres clients.

Servicio acompañamiento
 • Unitat d’ajuda a persones amb Alzheimer i altres demències.
 • Fisioteràpia i teràpia ocupacional.
 • Podologia.

 • Servei de medicació dosada a domicili.
 • Servei d’assessorament i lliurament d’ajudes tècniques.